GEOTHERM Slovakia s.r.o. Odoo verzia 15.0-20220317

Informácia o GEOTHERM Slovakia s.r.o. inštancie Odoo, Open Source ERP.

Nainštalované aplikácie

Predaj
Od cenových ponúk po fakturáciu
Fakturácia
Faktúry & platby
CRM
Sledovať iniciatívy a uzatvárať príležitosti
Webstránka
Tvorca podnikových webových stránok
Sklad
Spravujte svoje skladové a logistické činnosti
Nákup
Nákupné objednávky, tendre a zmluvné dohody
Projekt
Usporiadajte a naplánujte svoje projekty
Nábor
Sledovať náborovú linku
Zamestnanci
Centralizujte informácie o zamestnancoch
Údržba
Sledovanie zariadení a správa požiadaviek na údržbu.
Diskusie
Chat, poštová brána a súkromné kanály
Kontakty
Centralizujte váš adresár
Kalendár
Plán stretnutí zamestnancov
Manažment zručností
Spravujte zručnosti, vedomosti a životopis svojich zamestnancov
Online pracovné miesta
Spravujte svoj online proces prijímania zamestnancov
Zmluvy zamestnanca

Nainštalované lokalizácie / účtovné schémy

Slovak - Accounting